KVIETIMAS NR. 29
2023 m. birželio 05 d.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 29

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. 1 „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.“ Nr. LEADER-19.2-4.2 ir priemonės „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygas.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. birželio 12 d. 8.00 val. iki 2023 m. liepos 17 d. 15.00 val.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 678 82703, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.)

Dokumentus rasite čia

EE