MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS, BENDRUOMENINEI VEIKLAI VYKDYTI
2023 m. liepos 31 d.

Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas, bendruomeninei veiklai vykdyti” finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė – 5940 Eur. Tauragės rajono savivaldybės administracija prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo – 1940 Eur.

Įgyvendinus projektą įsigytas televizorius su laikikliu, nešiojamas kompiuteris su spausdintuvu, skaitmeninis pultas, kurie suteikia bendruomenės organizuojantiems renginiams kokybiškumo ir patrauklumo, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos pagerins bendruomenių narių aktyvų gyvenimą, skatins vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, pagerintas kaimo įvaizdis, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informacija

Galerija