KVIETIMAS Nr. 30
2023 m. rugpjūčio 01 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. II “Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas” priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui “Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygas.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val.

Visą reikiamą informaciją rasite čia