Tradicinė kraštieičų šventė "Pagramančio šnekučiai"
2023 m. rugpjūčio 24 d.

Žolinė – tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena. Javai jau nupjauti ir suvežti, uogos ir vaisiai surinkti, privirta uogienių. Moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų gėleles, vaistažoles, dėkodavo Žemei už derlių ir grožį. Ūkininkai šiai šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir padarydavo alaus, giros. Žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė, buvo prisimenami ir giminės mirusieji. Buvo tikima – kas neateis kartu švęsti per Žolinę, bus neturtingas.

Žolinė - Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena, bažnyčiose rengiami iškilmingi atlaidai. Taip nuo seno Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje švenčiami didžiausi atlaidai – Žolinės. Jau tapo tradicija, Žolinės dieną sukviesti ir visus kraštiečius pabūti, pabendrauti, prisiminti.

Pagramančio kultūros namuose surengta kraštotyros ir tapybos darbų paroda „Pagramančio krašto šviesuolių atminimo ženklai“. Prieš atlaidus šventoriuje surengta Žolynų paroda, kurioje dalyvavo seniūnijos, bendruomenės, įstaigos ir visi norintys pasidalinti savo sukurtais žolynais. Atlaidai prasidėjo Šv. Mišiomis Pagramančio bažnyčioje, iškilmingai mišias aukojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus. Mišiose giedojo vyrų choras iš Nemakščių.

Po atlaidų į miestelio stadioną rinkosi kraštiečiai, svečiai, amatininkai, ūkininkai ir visi neabejingi Pagramančio kraštui. Šventę pradėjo renginio vedėja, pasakorė Birutė Normantienė, kuri pristatė Pagramančio kraštą garsinančius ir puoselėjančius žmones. Kraštiečiai pasidalino mintimis apie Pagramantį, nuveiktus darbus ir ateities planus. Sveikinimo žodį tarė Tauragės r. savivaldybės vicemerė Andželika Jakienė. Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ pirmininkė Raselė Stružeckienė padėkojo visiems prisidėjusiems rengiant šventę ir pakvietė apsilankyti ūkininkų turgelyje, sudalyvauti edukacinėse programose, vaikučius pasilinksminti ant batutų. Bendruomenėms, įstaigoms įteikti apdovanojimai už dalyvavimą Žolynų parodoje ir sukurtus nuostabius žolynus.

Šventės koncertinę programą pradėjo Raseinių r. KC liaudiškos muzikos kapela „Nemakščių vyrai“ , su trankiomis dainomis pasveikino „Daumantų muzikantai“. Nuostabiais balsais kraštiečius linksmino Valdas Lacko, grupė „Dovydas ir Aurimas“.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“

ee

Galerija