Tauragės rajono bendruomenių sąskrydis
2023 m. rugsėjo 01 d.

Bendruomenė – tai atviros durys ir širdys, tai buvimas kartu, bendravimas, noras grąžinti aplinką, kurioje gyvename, tai užimtumo didinimas ir socialinės atskirties mažinimas. Tai kalbėjimas iš širdies į širdį,bendrai gimstančios idėjos, įgyvendinami projektai, dalijimasis patirtimi.

Rugpjūčio 27 dieną, Lauksargių kaimo parkas vos sutalpino į pirmąjį Tauragės rajono bendruomenių sąskrydį susirinkusias Tauragės rajono bendruomenes. Sąskrydžio tikslas ‒ pabūti kartu, pabendrauti, pasidžiaugti ne tik įgyvendintais projektais, bet ir įvairiomis iniciatyvomis. Tarp beržų baltavo palapinės, jose virė gyvenimas – kiekviena bendruomenė išmoningai puošė savo teritoriją, o nuo juoko, dainų ir muzikos aidėjo visas Lauksargių kaimas. Renginys buvo skirtas Tauragės, kaip Lietuvos kultūros sostinės ir Klaipėdos krašto metams paminėti. Pasirinkta Lauksargių seniūnijos teritorija ne atsitiktinai. 2023 metus Seimas paskelbė Klaipėdos krašto metais, o Tauragės rajone turime Mažosios arba Prūsų Lietuvos lopinėlį – Lauksargių seniūniją. Tauragės kraštas ypač glaudžiai susijęs su Mažąja Lietuva. Šiais metais sukanka 100 metų nuo 1923 m. sukilimo, po kurio Klaipėdos kraštas (Mažoji Lietuva) buvo prijungtas prie Lietuvos. Besirenkančius sąskrydžio dalyvius ir žiūrovus pasitiko dryžuota pasienio muitinės būdelė, o uniformuoti pareigūnai, pasipuošę senoviniais rūbais, vokiškai sveikinosi su šventės svečiais ir dalyviais, tikrino atvykusių dokumentus, ar neatnešė kas kontrabandos, sukeldami ypatingą atmosferą. Teatralizuota muitinė primena šio krašto istoriją – dar XX a. pradžioje čia ėjo valstybinė siena, atskyrusi vieną nuo kitos Didžiąją ir Mažąją Lietuvas. Už teatralizuotą pasienio muitinę dėkojame Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrui ir jo vadovui Arvydui Griškui.

Skambant maršui visų bendruomenių atstovai su vėliavomis, vedami priekyje žingsniuojančio žirgo ir raitelio, nešančio Tauragės r. VVG vėliavą, susirinko Lauksargių parke. Po Tauragės r. VVG pirmininkės Laimos Šveikauskienės sveikinimo ir iškilmingo atidarymo į sceną buvo pakviesti svečiai iš Pagėgių, t.y. Pagėgių savivaldybės Kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblis “Kamana” ir jų vadovė Aksavera Mikšienė. Paragavę gardžių vaišių ir pavaišinę savo kaimynus, bendruomenės save prisistatė per teatralizuotus prisistatymus, muziką, dainas, šokius. Šventę dainomis puošė ir šokti kvietė Tauragės rajono kaimo kapelų pasirodymai, nes pagrindinis sąskrydžio patiekalas buvo dainos. Visus susirinkusius gražia lietuvninkų kalba džiugino ir sąskrydį vedė Aksavera Mikšienė. Vakare gerą nuotaiką ir smagius šokius kurstė grupė „Tabasco“.

Dėkojame svečiams, Tauragės rajono savivaldybės merui Dovydui Kaminskui, Tarybos nariams Ritai Grigalienei, Virginijai Eičienei, Mindaugui Lukošaičiui, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkei Virginijai Šetkienei, kad aplankė mus. Taip pat ačiū tariame Europos parlamento nario Broniaus Ropės patarėjai Jolantai Venckienei už dovanas ir gražius žodžius. Seimo nario Romualdo Vaitkaus įgaliotai atstovei Dorotai Ivanauskienei už saldžias dovanas ir perduotus linkėjimus. Bendruomenių narius ir susirinkusius svečius šios gražios šventės proga sveikino Tauragės aeroklubo nariai dovanodami parodomąją skrydį virš Lauksargių kaimo parko.

Na, o šventė niekada neapsieina be rėmėjų. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos žemės ūkio ministerijai, Tauragės rajono savivaldybei, Požerūnų malūnui ir Liberty Beach. Dėkojame visiems į sąskrydį atvykusiems bendruomenių nariams, svečiams, projekto partneriams.

„Ne visi mes galim daryti didelius dalykus. Bet mes galime daryti mažus dalykus su didele meile“ (Motina Teresė).

Galerija