Ir kaime gyventi gera
2023 m. rugsėjo 05 d.

Visbarų kaimo bendruomenė „Veriga“ įgyvendino projektą „Ir kaime gyventi gera“ finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Bendra projekto vertė – 6214 Eur. Tauragės rajono savivaldybės administracija prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo – 2237 Eur.

Įgyvendinus projektą buvo įsigyti baldai ir įranga, kurie suteiks bendruomenės organizuojamiems susirinkimams, susitikimams, renginiams kokybiškumo ir patrauklumo, o taip pat skatins bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos pagerins bendruomenių narių aktyvų gyvenimą, skatins vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai.

Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją užklasinei sportinei ir kultūrinei veiklai. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, pagerintas kaimo įvaizdis, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informacija

ee

Galerija