Mažonuose įgyvendintas ŽŪM projektas
2023 m. spalio 30 d.

Mažonų kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ įgyvendino projektą „Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę, atlikus einamąjį remontą bendruomenės patalpose ir jas panaudojant kaimo gyventojų viešųjų poreikių tenkinimui, bendruomeninės veiklos plėtojimui. Paramos lėšomis įsigytos vidaus apdailos ir elektros prekės, praustuvas su spintele, maišytuvas su momentiniu šildytuvu, bei įrengta darbo vieta masažistui –kineziterapeutui ir edukatoriui. Bendra projekto vertė – 4750,00 Eur. Tauragės rajono savivaldybės administracija prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo –750,00 Eur. Paramos lėšomis buvo įsigytos tik prekės. Remonto paslaugas atliko Mažonų seniūnija ir bendruomenės nariai. Įgyvendintas projektas padidins bendruomenės narių motyvaciją vesti sveiką gyvenimo būdą. Bus sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla, pagerintas kaimo įvaizdis, gauta teigiama įtaka mažinant teritorinius netolygumus tarp miesto ir kaimo.

Bendruomenės informacija

ee

Galerija