LAISVĖS ŠVIESA MAŽONIŠKIŲ ŠIRDYSE
2015 m. sausio 15 d.

Ankstyvą sausio 13-os rytą Mažonų kultūros namų languose sižibo atminties žvakutės. Taip mažoniškiai prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“, primenančios šios istorinės datos svarbą.
Įsimintinos dienos minėjimas prasidėjo Lietuvos Tautiška giesme, kuri prieš 24 metus suvienijo tautą dėl bendro tikslo - laisvės.

Gražiais ir prasmingais žodžiais, skirtais Laisvės gynėjams atminti, renginį pradėjo kultūrinių renginių organizatorė Birutė Kaminskienė. Prie sausio 13-os aukų pavardžių buvo uždegtos žvakės, kaip amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklas žuvusiems, kurių noras gyventi laisvoje Lietuvoje buvo didesnis už mirties baimę. Kviečiant kiekvieną pagalvoti ir įvertinti šių didvyrių žygio prasmę, aukos pagerbtos tylos minute. Su jauduliu ir užsidegimu eiles apie laisvą Lietuvą skaitė Rasvyta Jonušaitienė ir Klema Fetingienė.
Trumpai prisiminus istorinius faktus, buvo rodoma dokumentinė filmuota medžiaga apie dramatiškus to meto sausio įvykius, kurią su didžiuliu susidomėjimu ir ašaromis akyse stebėjo ta žmonių karta, kuri tai patyrė ir išgyveno.
Renginyje dalyvavęs Mažonų seniūnas Jonas Samoška linkėjo nepamiršti savo tautos istorijos, būti patriotiškais, vieningais, susitelkusiais.
Susimąstę, bet pasisėmę dvasinės stiprybės dar ilgai bendruomenės žmonės prie arbatos puodelio dalijosi to laikmečio įspūdžiais, prisiminimais, dainavo lietuviškas patriotines dainas.
Džiugu, kad dalis mūsų kaimo žmonių neliko abejingi savo tautos atminčiai.

Tauragės KC Mažonų sk. kultūrinių renginių organizatorė Birutė Kaminskienė

Galerija