TAURAGĖS RAJONO MAŽONŲ SENIŪNIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS
2015 m. vasario 04 d.

Į Mažonų seniūnijos ataskaitinį susirinkimą 2015 m. sausio 30 d., įvykusį Pagramančio miestelio kultūros namuose, atvyko Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, mero patarėja Rita Grigalienė, administracijos direktorius Algirdas Mosėjus, Seimo narys Darius Petrošius, Tauragės savivaldybės tarybos nariai Vaidas Globys, Orestas Kliunka, Robertas Piečia, seniūnijos teritorijos įstaigų darbuotojai, septynių kaimo bendruomenių atstovai, penkių seniūnaitijų seniūnaičiai, Pagramančio regioninio parko, girininkijų girininkai ir kiti atstovai.

Gausiai susirinkusiems dalyviams Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška pristatė seniūnijos ataskaitą. Ataskaitoje, panaudojant skaidres ir diagramas, pateikta informacijos apie seniūnijos teritorijoje įgyvendintus projektus ir kitus atliktus darbus. 2014 m. seniūnijos veiklai vykdyti skirta 993.6 tūkstančiai litų. Seniūnija finansuoja seniūnijos teritorijoje esančių dviejų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų skyrių, penkių bibliotekų, trijų kultūros namų, tradicinių amatų ir etnokultūros centro pastatų išlaikymo, šildymo, remonto ir aplinkos priežiūros darbus. Seniūnija prižiūri virš 300 km. vietinių kelių ir gatvių, piliakalnius, parkus, kapines, poilsiavietes ir kitus objektus, rūpinasi gatvių apšvietimu ir priežiūra. Seniūnijos teritorijoje įgyvendinta 11 projektų: Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro vidaus patalpų įrengimas, Lomių, Pagramančio mstl. viešųjų erdvių sutvarkymas, Mažonų gyvenvietės gatvių apšvietimo įrengimas ir kiti projektai.
Nemažai projektų 2014 m. įgyvendino seniūnijos teritorijoje esančios septynios kaimo bendruomenės.
Seniūnijos efektyvų funkcijų valdymą sąlygoja bendra seniūno, seniūnaičių, bendruomenių, seniūnijos teritorijoje esančių įstaigų, visuomeninių organizacijų veikla, seniūnijos žmogiškieji ištekliai, ypač seniūnijos finansinis savarankiškumas bei turimi resursai.
Seniūnas Jonas Samoška, sueigos dalyvius supažindino su 2015 m. veiklos programa ir numatomais darbais.
Susirinkimo metu Tauragės savivaldybės meras Pranas Petrošius supažindino su mero ataskaita ir numatoma programa 2015-2019 m.
Ataskaitinio metu kalbėjo Tauragės savivaldybės tarybos nariai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai bei jų atstovai. Seniūnui Jonui Samoškai bendruomenių pirmininkai įteikė padėką už rūpestį, paramą, nuoširdžią pagalbą seniūnijos bendruomenėms.
Po susirinkimo vyko vakaronė.

Galerija