LOMIŠKIAI - AKTYVŪS DAILYRAŠČIO KONKURSO DALYVIAI
2015 m. vasario 13 d.

Žmogaus braižas įgimtas, jo negalima pasirinkti. Malonu gauti gražia rašysena be klaidų parašytą laišką ar sveikinimą. Toks tekstas malonesnis, „šiltesnis“ nei spausdintas kompiuteriu.
Bet perrašyti tekstą taisyklingai, be klaidų nėra lengva. Šiandien rankos raštą iš mūsų gyvenimo baigia išstumti visagalis kompiuteris.

Lietuvių kalbos institutas ir kitos suinteresuotos organizacijos jau penktą kartą Lietuvoje skelbė dailyraščio konkursą „Rašom 2015“, pavadintą Vinco Kudirkos vardu. Jo tikslas kilnus - ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.
Į dailyraščio rašymo konkursą aktyviai įsijungė Lomių kaimo bendruomenės nariai. Mokykloje tekstus rašė trečių - dešimtų klasių mokiniai ir mokytojai. Bendruomenės namuose rankos miklumą, kruopštumą patikrino net dvidešimt penki suaugusieji! Tai vaikų mamos, tėčiai, močiutės, seneliai. Net prosenelių buvo!
Bet, pasirodo, dailyraštis - ne toks lengvas darbas, kaip jį galima įsivaizduoti. Sukaupti dėmesį nebuvo lengva mokiniams, dar sunkiau buvo suaugusiems, ypač tiems, kurie rašiklį rankoje laiko ne taip dažnai. Tačiau susikaupę tylioje aplinkoje lomiškiai rašė, dėjo raidę prie raidės - liejo ant popieriaus tekstą. Rašiusiuosius žavėjo rašymui parinkti tekstai apie gamtą, Tėvynę, Lietuvą... Suaugusieji ypač gėrėjosi rašytojo Romualdo Granausko teksto ištraukos nuoširdumu, vaizdingumu.
Geriausius darbus, atitikusius konkurso sąlygas, sudaryta vertinimo komisija išsiuntė Lietuvių kalbos institutui antrajam vertinimo etapui.
Dalyvaudami konkurse rašiusieji, ypač suaugusieji, džiaugėsi galvodami, kad ne taip svarbu laimėti, svarbiau dalyvauti rašymo procese, susirinkus pabendrauti.

Lomių kaimo bendruomenės informacija
Nuotraukos Lolitos Užkurienės

Galerija