UŽGAVĖNĖS PAGRAMANTYJE
2015 m. vasario 22 d.

Užgavėnės – paskutinė mėsėdžio diena, žiemos išvarymo, palydų,  daugelio dar vadinama skalsos ir gausumo skatinimo švente. Nors šiemet nelabai reikėjo žiemą varyti, švietė saulutė, sniego tik kur nekur užsilikę. Tačiau Pagramantyje vyko didžiulis šurmulys, skambėjo dainos, šokiai. Šėlome, linksminomės ir žiema, tikimės daugiau neateis, sulauksime pavasario.

Šiemet ne tik šurmuliavome, bet ir buvo ką pažiūrėti. Pagramančio bendruomenės moterys suvaidino Lietuvišką divertismentą pagal Pagramančio krašto papročius, Pagramančio kultūros namų saviveiklininkės šoko čigoniškus ir liaudies šokius, dainavo Užgavėnių dainas. Persirengėliai ir visi šventės dalyviai, kovėsi įvairiuose rungtyse, vaišinosi kepamais blynais, karšta arbata.
Pagal senovines tradicijas Morę sudeginome ant laužo kartu su visomis žiemos negandomis, sunaikindami visą blogį ir tikėdamiesi gražaus pavasario, gerų metų. Nuoširdžiai dėkojame visiems padėjusiems surengti šventę  ir dalyvavusiems.
Baigėsi linksmybės, prasideda liturginis Gavėnios, pasirengimo Velykų šventei laikotarpis. Gavėnia yra malonės laikotarpis, per kurį gali išaugti mūsų tikėjimas, viltis ir artimo meilė, bei įsipareigojimas būti geresniu.

Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ informacija

Galerija