VVG NARIŲ SUSIRINKIMAS - ATVIRA ERDVĖ
2015 m. kovo 09 d.

Tauragės VVG ir šiais metais tęsia ilgametę tradiciją organizuoti visuotinius susirinkimus bendruomenių nariams ir visiems kas domisi kaimo aktualijomis bei problemomis.
Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį 15 val. Tauragės miesto seniūnijos salėje vyksta susitikimai su įvairių įstaigų, organizacijų atstovais, kalbama svarbiais rūpimais klausimais, pristatomos įvairios naujovės ir aktualijas, aptariami einamieji VVG reikalai.

Šių metų sausio mėnesio susirinkime, bendruomenės narių pageidavimu, Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorė Lina Mėlinienė, kuri kalbėjo apie verslo sąlygas, susijusias su maisto tvarkymu bei reikalavimus kaimo bendruomenėms.
Lektorė supažindino su galiojančiais įstatymais, reikalingų dokumentų pateikimo tvarką, išvardino reikalavimus mėsos ir pieno produktų pardavimui bei patalpų įrengimui, virtuvės reikalavimus maisto gamybai, renginių ir švenčių organizavimo tvarką. Higienos reikalavimai labai aktualūs bendruomenėms, nes jos ketina įsirengti arba jau yra įsirengusios virtuves ir nori teikti   maitinimo vietoje ir išvažiuojamąsias  paslaugas. Taip pat buvo bendruomenės rengia įvairias šventes viešoje erdvėje, labai svarbu žinoti kokie yra reikalavimai organizuojant renginius lauke. Lektorei buvo pateikta eilė klausimų, vyko gyvos diskusijos.

Vasario mėn. susirinkime svečiavosi Seimo narys Darius Petrošius, kuris supažindino su Seimo struktūra, įstatymų leidyba, svarbiausiomis funkcijomis, komitetų darbus. Taip pat papasakojo prie kokių klausimų aktyviai dirba seime ir kaip atstovauja Tauragei. Paskaita buvo informatyvi ir naudinga.   Susirinkime dalyvavo Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, kuriam buvo užduodami mums rūpimi klausimai, diskutuojama.  Meras būna dažnas VVG susirinkimų svečias, nes bendruomenės ir VVG turi bendrai spęstinų klausimų. Susirinkime dalyvavo ir apskrities verslininkų (TAVA) asociacijos prezidentas Sigitas Mičiulis,  sveikino sėkmingai veikiančias kaimo bendruomenes, skatino dalyvauti projektinėje veikloje, linkėjo ir toliau gražiais darbais puošti savo kraštą. TAVA tapo Tauragės rajono vietos veiklos grupės nariais.

Kovo 3 d. susirinkime buvo pristatyta Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Rita Matemaitienė. Ji kalbėjo apie gražią iniciatyvą - atvirų jaunimo erdvių kūrimą. Kvietė bendruomenes rasti būdų ir galimybių jau turimose patalpose sudaryti sąlygas jaunimui burtis, kurti, vystyti savo gebėjimus, ypač orientuotis į nedirbantį ir nesimokantį jaunimą. Susitikime aptartos bendradarbiavimo galimybės sprendžiant jaunimo užimtumo klausimus. Buvo nutarta artimiausiu metu organizuoti diskusiją apie jaunimo, kuris nesimoko, nedirba ir nėra registruotas darbo biržoje, aktyvinimo ir įtraukimo į patrauklias jam veiklas, galimybes. Į susitikimą numatyta pakviesti savivaldos, darbo biržos, bibliotekos, kultūros darbuotojų, bendruomenių atstovus ir pabandyti įgyvendinti šią idėją.

Kita svarbi tema - darbo biržos paslaugos. Susirinkime dalyvavę Tauragės teritorinės darbo biržos atstovai - vedėjas Juozas Bendikas bei vyriausioji specialistė Daiva Žukauskienė pateikė bendrą statistinę informaciją apie darbo rinką Tauragės rajone, įsidarbinimo, kvalifikacijos įgijimo bei pakeitimo galimybes, jaunimo bei vyresnio amžiaus asmenų įdarbinimą, viešuosius darbus, vis dar nepopuliarią savanorišką veiklą.
Po svečių pasisakymų susirinkimo dalyviai svarstė einamuosius klausimus. Svarbiausias - kaimo plėtros strategijos 2015-2020 m. rengimas. VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė pateikė rekomendacijas projektiniams pasiūlymams, paminėjo naujos strategijos prioritetus ir remiamas veiklas.

Vietos veiklos grupės narių susirinkimas - atvira erdvė besidomintiems kaimo reikalais ir problemomis, todėl kviečiame dalyvauti, kalbėti visus, turinčius įdomių minčių, inovatyvių pasiūlymų kaimo gerovės kėlimo klausimais.

VVG informacija

 

Galerija