DAINUOJANTI LIETUVA - VIENINGA LIETUVA
2015 m. kovo 16 d.

Kovo 11-oji – aviaena ryškiausių ir šviesiausių istorijos akimirkų, kuri jau 25-erius metus randa vietą kiekvieno lietuvio širdyje.
Lietuvos valstybei buvo lemta patirti daug nelengvų išbandymų, tačiau juos išgyventi tautai padėjo daina, todėl neatsitiktinai mažoniškiai šią ypatingą šventę paminėjo ne tik gražiais žodžiais, bet ir skambiomis dainomis.

Šventinį vidudienį į Mažonų kultūros namus pakiliai nusiteikę rinkosi dainininkai iš visų Mažonų seniūnijos kampelių: Norkaičių, Lomių, Sungailiškių, Mažonų. Šventės proga buvo nuspręsta pratęsti prieš kelerius metus pradėtą tradiciją , šįkart seniūnijos mastu, organizuojant vokalinių duetų šventę, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo jubiliejui.

Renginio pradžioje, kaip ir dera, dalyviai ir žiūrovai jausmingai sugiedojo Tautišką giesmę. Mažoniškių Linos ir Birutės atliekama daina ,,Lietuva brangi“ buvo tarsi įžanga , apjungianti viską: nuo protėvių žygių iki nepakartojamo bendrumo jausmo, kuris tarsi alsavo šventiškoje erdvėje.
Antrieji į sceną žengė dainininkai Birutė Jasaitienė ir Bronius Gajauskas iš Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro. Juos keitė tvirtais vyriškais balsais savo dainas ne tik Lietuvai, bet ir moterims skyrę Norkaičių vyrai: Adolfas Statkus ir Viktoras Jasaitis. Šių duetų vadovė - Birutė Jasaitienė.

Džiaugsmingai buvo sutikti neseniai susikūrę net du moterų vokaliniai duetai iš Sungailiškių kaimo bendruomenės. Jų iniciatorė Virginija Eičienė smagiai dainas traukė su dainos mylėtojomis Regina Švatriniene ir Asta Jukniene. Šias moteris, kaip sakė vadovė, meilė dainai iš namų išvadina, širdį nuramina.
Mažonų atlikėjos Salomėja Jokubaitienė ir Onutė Barkauskienė atliko savo įdainuotą dainą „Per šilą jojau“, kuri pateko į Tauragės kultūros centro išleistą Tauragės krašto dainų kompaktinę plokštelę bei tautosakos rinktinę „Aš atidarysiu senolių skrynią“.
Daina – didelė palaima po kasdienių darbų lomiškėms Irenai Valutienei ir Elenai Liutvinienei, kurios šventei pasirinko lietuvių liaudies dainas. Joms ruoštis padėjo vadovė Nijolė Norvaišienė.
Ypač šiltai buvo sutiktas mažoniškių, kartu dainuojančių jau daugiau kaip 15 m., Klemos Fetingienės ir Kęstučio Eglyno duetas, kuriuos žiūrovai apdovanojo gausiais aplodismentais.
Į jubiliejinį renginį senoviniais liaudies šokiais ir dainomis gražiai įsipynė ansamblis „Žemyna“, kurių vadovės Aldona Lazdauskienė ir Birutė Jasaitienė.

Daug nuoširdžių sveikinimo žodžių susirinkusiems išsakė Tauragės r. savivaldybės meras Pranas Petrošius, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ pirmininkė Laima Šveikauskienė, Tauragės Žemaičių draugijos pirmininkė Birutė Normantienė.
Šventė baigėsi, kuri, tikimės, į kiekvieno širdį įnešė meilės vienas kitam, Tėvynei, laisvės džiaugsmo kibirkštėlę.

Tauragės Kultūros centro Mažonų sk. kult. renginių organizatorė
Birutė Kaminskienė

Galerija