LOMIŠKIAI ŠVENTĖ LIETUVOS JUBILIEJINĘ ŠVENTĘ
2015 m. kovo 17 d.

Lomių kaimo žmonės rinkosi į bendruomenės namus pagerbti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 – mečio.
Atvyko ir svečių - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuoto pėstininkų bataliono karių grupė. Šventėje dalyvavo Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška.
Šventinį minėjimą pradėjo mokiniai žodžiais, dainomis apie gimtinę, Tėvynę. Nuskambėjo „Tautiška giesmė“.

Buvo pasveikinti lomiškiai, kurių gimimo diena sutampa su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šventės proga mokyklos direktorius S. Kasperavičius įteikė padėkas mokiniams, kurie II – ąjį trimestrą baigė labai gerais pažymiais.
Bendruomenės pirmininkės E. Bazinienės pranešime prabėgo Lietuvos kelias, nueitas per 25-erius metus. Kalbėta apie Lomių kaimo pokyčius. O jų išties yra. Gražiai tvarkomos lomiškių sodybos. Kaimo gyventojai į miestą skuodžia nutiestu asfaltu. Kaimui tarnauja bendruomenės namai, muziejus. Žmonės jau suvokia bendruomenės idėją, su vertingomis mintimis, pasiūlymais ateina vis nauji nariai. Lomiai nebėra gilus užkampis, koks buvo sovietiniais metais!

Lomiai Lietuvai davė nemažai asmenybių, kurios garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Didelė viltis – jaunimas, studentai. Nemažas skaičius lomiškių mokosi Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pranešėja pagarsino malonią žinią. Vasario 16 – ąją Kaune Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto lomiškei studentei Sandrai Mikalauskaitei už labai gerą mokymąsi buvo įteikta 1918 metų signataro Jono Smilgevičiaus giminės, gyvenančios JAV, įsteigta stipendija. Ją įteikė iš Lomių kilęs teisininkas, J. Smilgevičiaus fondo tvarkytojas advokatas Jonas Kairevičius.

Kupinus meilės savo kraštui žodžius rašomuose Atsiminimuose taria kraštietis Jonas Kairevičius: “Mano įpėdini! Kai eisi per manosios Bimbilinės (Bimbilinė – miškas ties Lomiais) girią, gerai įsiklausyk – išgirsi Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, jo simfoninę poemą „Miške“, ir žinok, kad Bimbilinė nėra užkampis, kad čia vyksta viskas, kas atsitinka visame plačiajame pasaulyje“.

Apie Lietuvos karių gyvenimą, kasdienybę, išgyvenamus iššūkius bei privalumus vaizdžiai kalbėjo svečias - civilių ir kariškių bendradarbiavimo vyriausiasis specialistas Darius Stanaitis. Kario profesija garbinga, teikianti pasididžiavimą bei saugumo jausmą. Lektorius pasakojo apie Lietuvos karių misijas Europos, Azijos šalyse.
Mažonų seniūnas J. Samoška, sveikindamas lomiškius priminė, kad Lietuvą turime kurti visi, jai duoti, ne vien reikalauti. Svarbu, šis vardas būtų kiekvieno lietuvio širdyje.

Lomių kaimo bendruomenės informacija
Nuotraukos Lolitos Užkurienės

Galerija