PRASMINGA ŠVENTĖ MAŽONUOSE
2015 m. gegužės 06 d.

Prabudęs pavasaris dovanoja ne tik gamtos atgimimą, bet ir gražiausią šventę - Motinos dieną. Ta proga visos Mažonų kaimo mamytės, močiutės ir jų artimieji buvo pakviesti į gražią, šiltą ir neįprastą šventę - romansų vakarą ,,Rožė ta...“, kur skambėjo jaudinančios romansų melodijos, be galo svarbios kiekvienai moteriai.

Šventės pradžioje prasmingais žodžiais ir jausminga mišraus vokalinio dueto atliekama daina buvo pasveikintos visos susirinkusios Mamos.
Skambant retro muzikai, romantiškai degant žvakėms, į sceną pakilo Mažonų kultūros namų moterų ansamblio moterys - šįkart neatpažįstamai išsipuošusios damos. Vakarui išskirtinumo suteikė įdomūs, neįprasti sceniniai sprendimai.
Moterų ansamblį keitė mišrus vokalinis duetas, moterų kvartetas. Visų šių kolektyvų vadovė - Birutė Kaminskienė.

Jausmingas dainas eilėmis ir gražiais žodžiais apie meilės tyrumą, ilgesį, prisiminimus papildė ansamblio dalyvė Lina Lukoševičienė.
Mamas nuoširdžiai sveikino ir gėlių žiedais apdovanojo Mažonų seniūnas Jonas Samoška.

Šventė vyko jaukioje aplinkoje: visi dalyviai buvo pakviesti prie staliukų, kur galėjo pasivaišinti kava, arbata, saldumynais, todėl nuoširdumo, bendrumo jausmas buvo jaučiamas visoje, meilės muzika pripildytoje, erdvėje.
Nuoširdžiai norime padėkoti šventės rėmėjams: Tauragės kultūros centrui, Mažonų seniūnijai, Kristinai ir Petrui Vasiliauskams, Virginijai Kvederienei, scenos apipavidalintojoms: Klemai Fetingienei ir Veronikai Geštautienei.

Birutė Kaminskienė
Tauragės kultūros centro Mažonų sk. kultūrinių renginių organizatorė

Galerija