AUDIMO RAŠTUOSE ATGYJA PRAEITIS
2015 m. gegužės 12 d.

Penktadienio popietę Gaurės krašto muziejuje vyko renginys ,,Audimo raštuose atgyja praeitis‘‘. Gaurės krašto muziejus įrengtas bendruomenės žmonių ir priklausantis Gaurės bendruomenei" Gaurkiemis". Renginys skirtas etnografinių regionų metams. Jame dalyvavo Gaurės bendruomenės žmonės, Gaurės mokyklos mokiniai bei visas pulkas svečių ir renginio dalyvių.

Savo skambiomis dainomis ir šokiais linksmino Eičių kultūros namų folkloro ansamblis ,,Palvija‘‘, bei pristatė tautinius drabužius (vad. Anastazija Pečkaitienė).
Senosios kartos žmonės dar mena daugelį papročių, dar pažįsta senuosius darbo įrankius, o štai jaunoji karta jau nutolę nuo kultūrinio paveldo. Mažėja kaimo gyventojų, vis labiau užmirštamas rankų darbas – audimas, verpimas, vėlimas, todėl reikia ne tik prisiminti, bet ir puoselėti senuosius amatus, kad jie netaptų tik muziejine vertybe. Apie audimo ir verpimo darbus papasakojo ir parodė, kaip reikia austi, kaip parengti audimui stakles - Stasė Madžierienė. Mes dar turime kuo džiaugtis, ką padainuoti, ką pašokti, ką ant sienų pakabinti, ką išsiuvinėti ar išausti. Mums dar reikia dainos, muziejaus ir knygų. Renginį rengė  Gaurės kultūros namų darbuotoja ir Gaurės bibliotekos vedėja, kuri yra Gaurės bendruomenės tarybos narė. Kultūra, biblioteka, bendruomenė, mokykla, tai tie patys aktyvūs žmonės, gyvenantys po vienu stogu, vienybėje.
Pasibaigus oficialiajai daliai apžiūrėtas muziejus, pabendrauta prie stalo, kur puikavosi gauriškių gaspadinių slėgti sūriai, garavo karštas ,,šiupinys‘‘, o atsigaivinti galėjai namine gira.

Gaurės miestelio bibliotekininkė Danutė Mockienė

Galerija