KVIEČIAME Į VVG ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ
2015 m. gegužės 18 d.

2015 m. birželio  2 d. 15 val. V. Kudirkos g. 9 (seniūnijos salėje) įvyks Tauragės rajono vietos veiklos grupės kasmetinis ataskaitinis susirinkimas
                   Darbotvarkė:
1.    VVG pirmininko ataskaita
2.    Valdybos pirmininko ataskaita
3.    Finansinė ataskaita
4.    Revizinės komisijos ataskaita
5.    Dalinis VVG valdybos rinkimas atsižvelgiant į 2014-2020 metų strategijos atrankos taisyklių reikalavimus
6.    Einamieji klausimai

Kviečiame visus VVG narius aktyviai dalyvauti

Pirmininkė  N. Tirevičienė