TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO BAIGIAMOJI KONFERENCIJA
2015 m. birželio 03 d.

Tauragės r. VVG kartu su Vilniaus r. VVG baigia įgyvendinti  teritorinio bendradarbiavimo  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ projektą „Kulinarinio paveldo panaudojimas plėtojant kaimo turizmo verslą“. Projekto koordinatorius - Vilniaus r. VVG, partneriai - Tauragės r. VVG ir Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“.

Projektas buvo vykdomas keliais etapais, o baigiamoji konferencija, kuri vyko gegužės 22 d. „Kaimo konkurencingumo didinimo iššūkiai“ vyko Tauragės r. Kęsčių bendruomenės „Elbenta“ namuose.
Į konferenciją atvyko LR Seimo narys Darius Petrošius, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, savivaldybės mero pavaduotoja Aušrinė Norkienė, tarybos nariai, bendruomenių, verslo, kultūros, bibliotekų atstovai.
LR Seimo narys Darius Petrošius bei Tauragės r. meras Sigitas Mičiulis pasveikino konferencijos dalyvius, akcentuodami projekto aktualumą ir naudą mūsų rajonui. 

Vilniaus r. VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė ir Tauragės VVG pirmininkė N. Tirevičienė  pasakojo apie projekto tikslus ir uždavinius. Esmė - skirtingų Lietuvos etnografinių regionų paveldo vertybių išsaugojimas, kaimo turizmo paslaugų patrauklumo didinimas ir dviejų kulinarinių virtuvių įrengimas.
Įgyvendinus šį projektą, sukūrus kulinarinio paveldo edukacinių programų pasiūlos tinklą, bus galima daugiau įtraukti bendruomenių bei vietos amatininkų, į įvairias veiklas ir sudaryti sąlygas verslumui kaime vystyti. Konferencijoje buvo pristatyti trys kulinarinio paveldo maršrutai Tauragės rajone.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė pristatė Lietuvos kaimo vystymosi politiką bei Tauragės regiono ekonominę - socialinę situaciją. A. Stulginskio universiteto prof. dr. Vilija Atkočiūnienė analizavo Lietuvos kaimo infrastruktūros vystymo tendencijas, o Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė supažindino su pirmojo Lietuvos Kaimo Parlamento rezoliucijos rezultatais, laukiamais kaimo plėtros iššūkiais.
Konferencijos dalyviai diskutavo apie bendruomenių veiklos plėtrą, kulinarinio paveldo vystymą, infrastruktūros gerinimą.

Kęsčių „Elbenta“ bendruomenės šeimininkės išbandė naują virtuvės įrangą. Virtuvę iš šio projekto lėšų įrengė Tauragės r. vietos veiklos grupė. Bendruomenės šeimininkė svečius pavaišino gardžiomis, pačių paruoštomis iš vietos produktų pagamintomis vaišėmis.

VVG informacija

Galerija