PRISTATYTA VVG RENGIAMA KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. STRATEGIJA
2015 m. birželio 16 d.

Š.m. birželio 15 d. Tauragės rajono savivaldybėje surengtas susitikimas, kuriame pristatyta VVG rengiama kaimo plėtros 2014-2020 m. strategija. Susitikime dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis, mero patarėjas Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono vietos veikos grupės ( VVG) projekto vadovė Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono seniūnijų seniūnai

Kaip teigė VVG vadovė, rengiant naują strategiją, siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais, ieškoma novatoriškų idėjų, naujų sprendimų, vykdant bendras veiklas.
Strategijos rengimui ruoštasi iš anksto - organizuoti mokymai, seniūnijose su gyventojais rengti susitikimai, vyko dalykiniai pokalbiai bendruomenėse, seniūnijose, savivaldybėje, vykdytos apklausos. Buvo parengta ir išplatinta kaimo gyventojų poreikių tyrimo anketa, kad rengiant vietos situacijos analizę, VVG galėtų orientuotis į vietos gyventojų poreikius. Susitikimo metu pristatyti šių tyrimų rezultatai.

Susitikimo metu aptarti vietos veiklos grupės rengiamos kaimo plėtros 2014-2020 m. strategijos prioritetai, rajono kaimo vietovių plėtros poreikiai, įvertinti kaimo gyventojų poreikiai ir atsižvelgta į jų lūkesčius. Akcentuota, kad strategija daugiau bus orentuota į verslo, naujų darbo vietų kūrimą.

VVG nuomone, savivaldybės, verslininkų, ūkininkų, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų esamų resursų ir veiklų apjungimas, sudarytų palankesnes sąlygas partneriams jungtis į tinklus, klasterius, vieniems iš kitų mokytis ir tobulėti.
Rajono gyventojai ir toliau kviečiami aktyviai prisidėti prie kaimo plėtros 2014-2020 m. strategijos, atitinkančios LEADER programos reikalavimus, rengimo. VVG ketina strategiją baigti rengti iki liepos 31 d. Dar laukiame idėjų ir minčių iki birželio 24 d.

Kontaktas pasiteiravimui dėl pasiūlymų strategijai: el. paštas. nijoletireviciene@gmail.com,  tel. 8 682 25 586; 8 603 32 607

Galerija