PAMINĖTAS GRAŽIŲ DARBŲ IR PRASMINGOS VEIKLOS DEŠIMTMETIS
2015 m. liepos 15 d.

Liepos 10 d. Mažonų bendruomenės namuose Tauragės vietos veiklos grupė (VVG) minėjo savo veiklos dešimtmetį bei apžvelgė įgyvendintą Tauragės 2007 -2013 m. kaimo plėtros strategiją.

Pasveikinti atvyko svečiai iš Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, LEADER centro, Tauragės savivaldybės, vietos veiklos grupių atstovai iš Pagėgių, Šilutės, Kelmės, Kėdainių, Ukmergės, Kazlų rūdos, Klaipėdos, Švenčionių, Širvintų rajonų, projekto dalyviai iš Punsko ir kiti svečiai.Tauragės meras Sigitas Mičiulis pasveikino šventės dalyvius, linkėjo gerų darbų, bendrų projektų, o patriotizmo savo kraštui semtis - iš Punske gyvenančių lietuvių.

Tauragės VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė kalbėjo, kad per dešimties metų laikotarpį kaime padaryti dideli darbai. Per Tauragės rajono 2007 - 2013 m. kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį įgyvendintas 61 projektas už 7,730 mln. Lt Už gautas lėšas buvo įrengtos bendruomenių patalpos, įsigyta įrangos, baldų, sutvarkytos viešosios erdvės, stadionai, vaikų žaidimų aikštelės, pravesta daug įvairaus pobūdžio mokymų, išleista kraštotyrinio pobūdžio leidinių.

Analizuojant per dešimtmetį nuveiktus darbus galima didžiuotis pasiektais rezultatais. Ypač išaugo kaimo žmonių pasitikėjimas savimi, pradėjo steigtis verslai, žmonės ieškojo novatoriškų idėjų savo veiklai. Ypač abipusiai naudingi projektai, skatinantys verslumą, bendradarbiavimą, kaimo turizmo plėtrą, buvo vykdomi su Kelmės VVG - „Bendraminčiai - amatų plėtotė“, Vilniaus rajono VVG - „Kulinarinio paveldo panaudojimas plėtojant kaimo turizmo verslą“, Punsko VVG - „Amatų klasterio kūrimas Tauragės ir Suvalkų regione“. Įgyvendinant naują 2014 - 2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programą Tauragės rajono kaimo bendruomenių laukia nauji darbai, orientuoti į kaimo turizmo verslus, naujų darbo vietų kūrimą, jaunimo įtraukimą į bendruomenių veiklą. Per savo veiklos dešimtmetį VVG vykdė eilę įvairių projektų, kurių suma siekia per 10 mln. Lt

Abejingų nepaliko Gedimino Tamulyno filmukas, pasakojantis apie Tauragės rajono bendruomenių gyvenimo pokyčius per dešimt VVG veiklos metų.
Šventės svečiai turėjo galimybę aplankyti Sungailiškių, Dacijonų, Norkaičių, Kęsčių įgyvendintus projektus, puikiai įrengtus bendruomenių namus, susipažinti su įvairiapuse veikla, nuoširdžiais ir kūrybingais žmonėmis.

Po to šventė persikėlė į Lakštingalų slėnį, kur bendruomenės išradingai buvo pasipuošę savo palapines, nuoširdžiai bendravo bei vaišino vieni kitus. VVG pirmininkė N. Tirevičienė sveikino bei Žemės ūkio ministerijos padėkas įteikė Mažonų seniūnui Jonui Samoškai, Norkaičių bendruomenės atstovei Jolantai Geštautienei, Lomių bendruomenės pirmininkei Elenai Bazinienei. Sveikinimo žodžius tarė kitų Lietuvos rajonų VVG atstovai, svečiai iš Punsko. Teatralizuotus ir šmaikščius sveikinimus parodė mūsų rajono bendruomenių kolektyvai, o visi gausiais aplodismentais juos palaikė. Grojant linksmai muzikai šoko ir linksminosi visi. Šventinės nuotaikos nesugadino net blogas oras.

VVG informacija
 

Galerija