DŽIUGI LOMIŠKIŲ KULTŪRINĖS VEIKLOS PRADŽIA!
2015 m. spalio 16 d.

Savaitgalio popietę jaukioje Lomių kultūros namų salėje įvyko kultūros sezono pradžios šventė. Ekrane vienas po kito bėgo praėjusių metų renginių, švenčių vaizdai. Meno vadovė Ramunė Kinderienė aptarė vykusią veiklą, įgyvendintus projektus, koncertines išvykas, dalyvavimą kursuose. Praėjusį sezoną kultūros namuose vyko gana įdomi edukacinė veikla.  

Lomiškiai galėjo pasinaudoti galimybe išmokti papuošalų gamybos paslapčių, vėlimo meno. Daug veiklos buvo skirta kaimo vaikams.
Šventės metu buvo išsakyti šilti padėkos žodžiai užtarnautą poilsį pasirinkusiai renginių organizatorei Nijolei Norvaišienei, kuri 40 darbo metų atidavė kaimo kultūros namams. Bendruomenės pirmininkė Elena Bazinienė prisiminė 1975 –uosius metus, kai Nijolės ir Stepono Norvaišų šeima apsigyveno Lomiuose. Čia darbuojantis ir prabėgo keturi dešimtmečiai, čia užaugo vaikai. Nijolei teko patirti ir daug džiaugsmo, ir išgyventi sunkių valandų. Moterų ansamblis Nijolės garbei skyrė  pačių sukurtą dainą, kurią žiūrovai sutiko šiltais plojimais. 
 
Padėkos žodį paliekančiai darbą bei naujajai darbuotojai Lijanai tarė Mažonų seniūnas Jonas Samoška. Nijolę Norvaišienę sveikino ir dėkojo bendruomenė bei buvusi ilgametė bibliotekininkė E. Liutvinienė, kt. lomiškiai. Tardama padėkos žodį Nijolė Norvaišienė prisiminė nelengvą darbo pradžią, kurioje trūko žinių, nepažino žmonių ir jų poreikių. Kalbėtoja šiltais žodžiais prisiminė šviesios atminties eilę metų kartu dirbusį meno vadovą Joną Kuicą. Buvo prisiminta apie 1980 – uosius metus vykusi išvyka į Lietuvos televiziją, kur koncertuoti buvo pakviestas Lomių kaimo etnografinis ansamblis. Deja, šiandien senojo ansamblio narių nebėra gyvųjų tarpe...
 
Darbo vieta niekuomet nebūna tuščia. Renginių organizatorės vieta buvo patikėta didelę patirtį turinčiai kultūros darbuotojai Lijanai Kiltinavičienei. Prisistatydama Lijana pagarsino lomiškiams gana netikėtą ir malonią žinią - ji Lomiuose nesvetima, jos giminės šaknys šalia dunksančiame Mišeikių kaime - iš čia kilusi jos mama! Naujoji darbuotoja pakvietė lomiškius dalyvauti saviveikloje ir paėmusi į rankas akordeoną entuziastingai užvedė „Giminių“ dainą, prie kurios sutartinai prisijungė pilnutėlė salė lomiškių.
 
Koncertavo vaikai su vadove Ramune, šiai šventei jau spėję paruošti giesmelių, pirmą pasirodymą surengė abi vadovės. Daina keitė dainą. Šventėje iš naujo suskambėjo atgimusios kaimo kapelos garsai. Joje šalia kaimo bandonininkės Onutės Jakienės ir jos vyro Juozo su akordeonu stojo Lijana bei meno vadovė Ramunė. Nuskambėjo žinia, kad netolimoje ateityje kaimo kapela pagausės naujais muzikantais.
 
Graži ir nuotaikinga kultūrinės veiklos pradžios šventė lomiškius džiugiai nuteikė. Lomių kultūrinis gyvenimas įgaus naujų spalvų, pritrauks norinčių turiningai praleisti laisvalaikį lomiškių.
 
Lomių kaimo bendruomenės informacija
 

 

Galerija