BENDRUOMENĖS CENTRUI „GRAMANČIA“ - 10 METŲ
2015 m. lapkričio 11 d.
Į bendruomenę mes susibūrėm
Pavadinom „Gramančios“ vardu, 
Tai gražuolė bajoro dukrelė
Kuri teka srauniu upeliu. 
Dirbam, plušam kartu ir dainuojam
Vakaronėj, talkoj ar kelionėj.
Rašom, kuriam projektus galingus
Kad klestėtų miestelis gražus. 
 
Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“ - 10 metų. „Gramančios“ bendruomenė ypatinga ir tuo, kad ji nuolat gyva, veikli, norinti ir kurianti savo veiklą, įtraukianti ne tik miestelio, bet ir rajono žmones į organizuojamus renginius, fizines veiklas, kurios skatina miestelį puoštis, kultūrintis, sportuoti, neužmiršti istorijos, garbių jubiliejų, atmintinų datų. 
 
Šį jubiliejų paminėti pagramantiškiai susirinko gražų rudens vakarą, kai nudirbti lauko darbai, kai metai eina į pabaigą, tai pats geriausias metas pasilinksminti. Šventėje dalyvavo rajono svečiai, Mažonų seniūnijos bendruomenės, miestelio gyventojai, kurie aktyviai ir noriai dalyvauja bendruomenės veikloje.
 
Sveikinimo žodį tarė Tauragės rajono Tarybos narys Pranas Petrošius, Tauragės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Tirevičienė, mero padėjėja Virginija Eičienė, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, bendruomenių atstovai. Vakaro metu daug padėkos žodžių skirta bendruomenės pirmininkams Raselei Stružeckienei, Algirdui Turčinavičiui ir kitiems aktyviems bendruomenės nariams. Šiltus žodžius, gražias dainas, muziką, šokį bendruomenei dovanojo Tauragės muzikos mokyklos mokiniai, Rasos Levickaitės - Šerpytienės kolektyvas, Pagramančio kultūros namų saviveiklininkai.
 
Bendruomenė nuoširdžiai dėkinga visiems, kurie buvo prie bendruomenės kūrimo ištakų, prisidėjo prie bendruomenės gyvavimo, palaikymo. Jūsų nuoširdus, be atlygio darbas ir indėlis vertinamas ir branginamas. Bendruomenės - istorija susideda iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami nariai. Tad kviečiame visus, o ypač jaunimą, prisidėti savo idėjomis, darbais ir siekiais prie bendruomenės istorijos, kad ji būtų turtingesnė ir gražesnė.

Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ informacija
 

 

Galerija