ĮGYVENDINTAS ŠAKVIEČIO APYLINKĖS BENDRUOMENĖS CENTRO PROJEKTAS
2015 m. gruodžio 02 d.
Šakviečio apylinkės bendruomenės centras baigė įgyvendinti projektą „Švari aplinka - stipri bendruomenė“.

Dar šių metų pavasarį bendruomenės susirinkime buvo kalbėta, kaip pagerinti aplinką prie Šakviečio apylinkės bendruomenės centro, ir šalia esančios bibliotekos, medicinos punkto, mokyklos. Jau anksčiau, vykdant veiklą, pastebėtas poreikis turėti sutvarkytą ir įrengtą viešą vietą lauko renginiams.  

Bendruomenė išsikėlė sau tikslą - kurti saugią ir patogią aplinką, pritaikant visuomeninę erdvę sportiniams ir kultūriniams renginiams. 
Pateikta paraiška Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Gauta valstybės parama 6000 Eurų. Labai džiaugėmės, kad mūsų paraiška buvo patvirtinta. Bendra projekto vertė 7500 Eurų. Pagal projektą išgrįstas 490 kv. m. kiemo aikštelė prie bendruomenės namų.
Įgyvendinus šį projektą, sukurta saugi, patogi ir švari aplinka visuomenei, sudarytos geresnės sąlygos vietos gyventojų aktyvesnei veiklai. Sudarytos geresnės galimybės organizuoti renginius, sporto šventes, ne tik vietos bendruomenės nariams. Švariame kieme galės žaisti, turiningai leisti laisvalaikį jaunimas ir vaikai.
Projekto užbaigimui lapkričio 20 d. vakare į bendruomenės namus rinkosi gyventojai pažiūrėti spektaklio, pagal J. Grušą „Lietuviška komedija“ , kurį mums atvežė Batakių bibliotekos skaitytojų teatras. Vadovė L. Pavalkienė. Po spektaklio susėdome prie kavos puodelio pasikalbėt apie nuveiktus darbus. 
Ačiū visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Šakviečio apylinkės bendruomenės centro narė Augenija Pukelienė
 

 

Galerija