JONINĖS - RASOS
2015 m. liepos 01 d.

Dar iki šiol išliko atminty, kaip pasipuošę tėveliai vesdavosi mus, dar vaikus, į šventes vykusias ant piliakalnio. Tai buvo kažkas nuostabaus. Kaimo muzikantai grojo, jaunimas šoko, pagyvenę linksmai uliavojo, o vaikai aplinkui bėgiojo. Norėdami atgaivinti senas tradicijas Pilaitės bendruomenės centro valdyba kartu su kultūros namų renginių organizatore surengė „Jonines“ ant piliakalnio.

Netoli Dapkiškių kaimo yra labai senas piliakalnis vadinamas Pilaite. Prieš pusšimtį metų Dapkiškių kaimas mėgdavo šventes švęsti tenai.
Pasipuošę tautiniais motyvais, kas su prijuoste, su skrybėle, su vainikais ant galvų, nešdamiesi deglus žygiavome į piliakalnį.
 
Užlipę ant piliakalnio radome etnografinį ansamblį „Radasta“ vadovaujamą Lijanos Kiltinavičienės. Šis ansamblis parodė kaip buvo švenčiamos „Rasos“, „Joninės“. Prisiminėme paprotį praeiti per vartus. Perėjus vartus plovėme rankas vandeniu iš ąsočio, šluostėme į lininį rankšluostį. Garbinome ugnį, Piliakalnio viršūnėje visų laukė aukuras papuoštas gėlėmis ir varpomis. „Radastos“ vadovė papasakojo apie ugnies svarbą ir mūsų senolių pagarbą jai. Kas norėjo ėjo prie aukuro ir berdami gintaro dulkes į ugnies aukurą siuntė visiems palinkėjimus, kurie turi pildytis. Rinkome gražiausią vainiką lauko ir kiemo gėlių. „Radastos „ vadovė papasakojo kaip renkamas vainikas. Reikia eiti į pievą ir kas devyni žingsniai skinti devynias žoleles. Iš jų pinti vainiką. Pagal surinktas ir supintas žoles į vainiką spėjo ateitį.
 
Mokėmės senoviškų šokių ir žaidimų. Degėme didžiulį laužą, o vainikus mėtėme kuo aukščiau ant šakų. Šventę baigėme prie stalų su alumi ir užkandžiais.

Kultūros namų renginių organizatorė Laima Cancingerienė
 

 

Galerija