KAI SKAMBA KALĖDŲ VRPELIAI
2016 m. sausio 08 d.

Per sniegą, per lietų, per rūką, per gruodą, per tylą, per vėją jos ateis. Paklydusios vakarų pilkybėje ar dienų baltume - jos vis viena ateis. Pasibels į namus, suskambės varpeliu, prisės prie balto stalo, pabus ir paguos, padės tašką praeičiai, paskelbs apie gimimą ir pradės naują pradžią, pažadės šviesą, saulę ir išeis. Kalėdos. Prasidės ir baigsis per greitai.

Tos dienos nebus kaip dienos, ir kaip naktys nebus - tik akimirkos. Bet spės sušildyti ir padalyti viltį, kad rytdiena bus geresnė, gražesnė ir šviesesnė. Štai kodėl mes jų laukiame. Jos - pradžia ir viltis...
Šitokio laukimo dvasia visą Adventinį laikotarpį sklandė mūsų Sungailiškių kaimo bendruomenėje. Visus jaunus ir senus, didelius ir mažus džiugino prie bendruomenės namų spindinti eglutė. Jau tapo gražia tradicija prie eglutės į susitikimą su Kalėdų Seneliu kviesti vaikučius, o tarpušvenčiu aplankyti namuose senjorus ir negalią turinčius bendruomenės narius.

Tad gruodžio19-osios popietę, į bendruomenės namų salę rinkosi vaikučiai ir jų tėveliai, į susitikimą su Kalėdų Seneliu. Visi susirinkusieji nekantriai laukė, o Senelio vis nematyti. Ir štai pagaliau... Ir ką gi daro tas Senelis, nusitvėręs tuos žiūronus? Žiūri vienur, žiūri kitur ir vis trypčioja vietoj. Vaikučiai nieko nelaukę išbėgo pasitikti Senelio ir klausė ko jis ieško. O šis taip apsidžiaugė pamatęs vaikučius, tarytum būtų didžiausią lobį suradęs ir nieko nelaukdamas paporino apie savo nuotykius. Pasirodo, kad jis savo žmoną Kalėdų bobą, nupirkęs lėktuvo bilietą, išsiuntė į Antarktidą žiemos ieškoti ir kuo greičiau ją pas mus parvežti. Bet jos abi kažkur prapuolė, nei priskambinti, nei prišaukti. Tai ir dairosi pro žiūronus. Gal pamatys jau grįžtančias. Vaikučiai tuoj kvietė Kalėdų Senelį ratelin, deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, kad šis pamiršo visas savo bėdas ir atrišo dovanų maišą. Kiek džiaugsmo ir vaikų juoko, tyro - lyg varpelio skambėjimas!

Gruodžio 27-osios rytą ,jau ketvirtus metus iš eilės, Kalėdų Senelis su savo komanda vėl išsiruošė į kelionę pas savo bendruomenės senjorus. Aplankė ne tik senjorus, bet ir negalią turinčius ar sergančius bendruomenės narius, sveikino su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais. Visiems linkėjo sveikatos ir stiprybės, artimųjų meilės ir atjautos, supratimo ir namų šilumos, įteikė po simbolinę dovanėlę.
Nuskambėjo Kalėdų varpeliai, nupokšėjo fejerverkais Naujieji Metai, tvirtais šalčio žingsniais atkeliavo Žiemužė ir vėl sukasi laiko ratas su naujom viltim ir svajonėm, darbais ir siekais. Ir dar su gausybe gyvenimo smulkmenų, kurias tiesiog reikia pamatyti... Iki susitikimo!

Sungailiškių kaimo bendruomenės informacija

Galerija