LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA - PAGRAMANTYJE
2016 m. sausio 17 d.

Laikas į šiandieną atiteka iš nematomų tolių. Galima gyventi ir nejausti jo tekėjimo. Galima manyti, kad viskas prasidėjo mumis ir viskas su mumis baigsis. Tačiau kiekviena diena bus žymiai spalvingesnė, gilesnė, jei žinosime, kas į ją atiteka, kokios nematomos požeminės upės atplukdo praeitin nugramzdinusius įvykius, sukaktis, faktus ir žmones... Iš 1991 metų sausio 13 - osios atiteka laiko upė į šiandieną...

Sausio 12d. Pagramančio kultūros namuose vyko Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas. Įvykiais, sukaktimis ir faktais pasidalino Pagramančio bibliotekininkė Virgina Bartušienė. Renginį puošė tautiniais kostiumais pasipuošusios Pagramančio bendruomenės moterys, kurios kartu su meno vadovu Justu Kirstuku sudainavo patriotinių dainų pynę. Visus sujaudino demonstruojamas filmas apie Tėvynės gynėjus, kurie atgulė už mūsų laisvę. Tą naktį žuvusiems 14 didvyrių buvo uždegtos atminimo žvakelės. Visi atsistoję ir susikabinę rankomis išklausėme, Justino Marcinkevičiaus žodžius: „Kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka jo rankoje. Šitoje rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie stovės kartu su mumis, kaip tą sausio 13 - osios naktį, prieš tankus ir automatus, prieš tamsą ir smurtą, prieš begėdišką melą ir šmeižtą“. Pagerbėme žuvusiuosius tylos minute. Sveikinimo žodį tarė Mažonų seniūnas Jonas Samoška.

Po minėjimo salėje, lauke uždegėme Sausio 13 - osios atminimo laužą ir KASP Žemaičių apygardos 3 - osios rinktinės 307 kuopos pėstininkai iškilmingai iššovė salves. Dėkojame jų vadui Laimonui Jurkšaičiui.

Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ vaišino ant laužo išvirta karšta žolelių arbata. Prie laužo visi kartu dainavome liaudiškas dainas, dalinomės prisiminimais, tų metų išgyventais įvykiais. Dar ilgai ruseno laužas, primindamas baisią naktį, kurią Lietuva išgyveno prieš 25 metus.
Dėkojame Pagramančio jaunuoliams, vakaro vedėjams Nedai Šimkūnaitei ir Nojui Mockui. Visiems susirinkusiems ir padėjusiems kartu paminėti Lietuvos laisvės gynėjų dieną.

Pagramančio kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė
Dinara Jogminienė

Galerija