LAISVĖS AUKURAS MAŽONUOSE
2016 m. sausio 18 d.

Laiko tėkmė kruvinuosius 1991 m. sausio 13 - os įvykius nunešė praeitin. Praėjo 25-eri metai. Per tą laiką kai kurie įvykių liudytojai galbūt išėjo amžinybėn, užaugo nauja žmonių karta, kuri apie laisvės kainą sužino tik iš tėvų, senelių pasakojimų, istorinės medžiagos.

Baisių sausio įvykių metinių išvakarėse mažoniškiai, kurių širdyse branginama laisvė, buvo pakviesti į Mažonų kultūros namų kiemelį paminėti šią reikšmingą istorinę datą. Simbolinį laisvės aukurą uždegti buvo patikėta jauniesiems mažoniškiams, kuriems nesvetimas patriotiškumo jausmas, brangi krauju iškovota laisvė. Susibūrę draugėn į didelį bendrystės ratą, susikabinę rankomis renginio dalyviai vieningai giedojo tautinę giesmę, prisiminė ir tylos minute pagerbė žuvusius, klausė jaunimo skaitomų jausmingų eilių, dainavo patriotines dainas.

Renginyje dalyvavęs Mažonų seniūnas Jonas Samoška ta proga visiems linkėjo atsakingai, vieningai eiti sunkiai iškovotu laisvės keliu.
Toliau renginys tęsėsi kultūros namuose. Prie didvyrių pavardžių degančių žvakučių ramybėje, garuojant arbatos puodeliui, buvo žiūrima su sausio įvykiais susijusi dokumentinė medžiaga, prisiminta laisvės kelio istorija, dainuojamos liaudies dainos.

Sausio 13-os rytą Mažonų seniūnijos, kultūros namų languose vėl supleveno žvakių liepsnelės, simbolizuojančios pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, o neužmirštuolių žiedais papuoštos krūtinės liudijo, kad kovotojai yra nepamiršti ir šiandien.

Birutė Kaminskienė
Tauragės kultūros centro Mažonų skyriaus
kultūrinių renginių organizatorė

Galerija