KVIEČIAME Į VVG ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ
2016 m. kovo 31 d.

 2016 m. balandžio 5 d. 15 val. V. Kudirkos g. 9 (seniūnijos salėje) įvyks Tauragės rajono vietos veiklos grupės kasmetinis ataskaitinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
1.  VVG pirmininko ataskaita
2.  Valdybos pirmininko ataskaita
3.  Finansinė ataskaita
4.  Revizinės komisijos ataskaita
5.  Einamieji klausimai

Kviečiame visus VVG narius aktyviai dalyvauti

Pirmininkė N. Tirevičienė