KAIMO BENDRUOMENĖ „TAURŲ ŽIBURYS“
2016 m. balandižio 07 d.
Kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ taryba kviečia 2016 m. balandžio 8 d. (penktadienį) 18 val.
Taurų kultūros namuose (Alėjos g. 3) į visuotinį narių ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą.
 
DARBOTVARKĖ
1. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ pirmininko ataskaitos.
2. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ metinės finansinės ataskaitos.
3. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ revizijos komisijos ataskaitos.
4. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“  tarybos pirmininko rinkimo.
5. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ tarybos rinkimo.
6. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ revizijos komisijos rinkimo.
7. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ įstatų keitimo.
8. Dėl kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ narių ir gyventojų anketinės apklausos. 
9. Kiti klausimai, informacijos.
 
 
* Kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ visuotinio narių ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo metu vyks koncertas. 
 
* Prie arbatos puodelio pakalbėsime apie bendrus kaimo bendruomenės reikalus. Vaišės – suneštinės.
 
Lauksime atvykstant!
 
Kaimo bendruomenės “Taurų žiburys” taryba