PRIMINIMAS
2016 m. balandižio 12 d.

Primename, kad remiantis 2015 m. balandžio 23 d.  Nr.XII-1653 LR asociacijos įstatymo pakeitimu, asociacijos privalo pateikti registrų centrui veiklos ir  finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 metus.  

 Pakeitimai čia: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ae038a20ef0511e4927fda1d051299fb