DRĖGNAS ORAS NESUTRUKDĖ TALKAI
2016 m. kovo 10 d.

Savaitgalį lomiškiai rinkosi su darbo įrankiais į tradicinę pavasario talką. Buvo tvarkomos iš anksto bendruomenės aktyvo numatytos viešosios kaimo erdvės. Viena grupė talkininkų su seniūnaičiu Algimantu Ramanausku švarino Šunijos skardį ties kaimo kapinėmis. Kiti su Vaidotu Valinčiumi plušėjo senajame Lomių parke: rinko šakas, grėbė lapus ir pririnko pilną traktorių plastiko šiukšlių! 

Dar kita grupė su Juozu ir Julija Šveikauskais sodino gėles, puošė viešąsias kaimo erdves ties autobusų stotele, laidojimo bei kultūros namais. Ties lenta su kaimo pavadinimu nuo šiol sužaliuos žalumynai, žydės daugiametės gėlės.

Padaryta nemažai, nes tradicinėje talkoje dalyvavo apie keturiasdešimt lomiškių – aštuoniasdešimt darbščių rankų! Nors ir pakrapnojo lietutis, tačiau talkos jis nesugadino.
Kas dirbo, plušėjo, tam ir valgyti metas atėjo! Talkininkai gardžiai srėbė Astos Baublinskienės išvirtą sriubą, skanavo seniūnaičio Algimanto Ramanausko atvežtą silkę su karštomis bulvėmis, aptarė talkoje nuveiktus darbus. Bendras darbas ir bendri pietūs dar labiau suartino bendruomenę.

Bendruomenės informacija
 
L. Užkurienės nuotraukos 
 
Galerija