KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ ,,AŠ Į TĖVIŠKĘ GRĮŽTU”
2016 m. rugpjūčio 10 d.

Liepos 30-osios rytą Sungailiškių bendruomenės namų kieme sujudimas ir šurmulys. Čia renkasi bendruomenės aktyvas: prasidėjo paskutiniai pasiruošimo šventei darbai: palapinės statymas ir kiemo puošimas. Vakare į papuoštą Sungailiškių kaimo bendruomenės kiemą rinkosi ne tik bendruomenės nariai bei kaimo gyventojai, bet ir kaimynai iš Sutkų, Užbūdupuio ir Šaukėnų kaimų. Visus atėjusius ir atvažiavusius prie vartų pasitiko Karolina ir Regina, prisegdamos šventės talismaną – spalvingą paukštelį (juk mes visi kaip paukščiai sugrįžtam namo – į Tėviškę). Sulaukėme ir garbingų svečių – tai Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Aušrinė Norkienė ir Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška. 

Šventė prasidėjo bendruomenės moterų vokalinio ansamblio atliekama nuotaikinga daina ,,Susirinko vėl draugai”. Vakaro vedėja Remigija pasveikino visus susirinkusius ir sugrįžusius nors trumpam į tėviškę pabūti kartu, prisiminti vaikystę, nenuoramą jaunystę ar netikėtai sutiktą pirmąją meilę.

Pagerbti gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Už tėviškės išsaugojimą ir jos puoselėjimą padėka ir dovanėlė įteikta Irenai ir Juozui Armonams. Padėkos ir dovanėlės įteiktos  Astai ir Viktorui Juknams – už senelių sodybos puoselėjimą, senjorai Mortai Žymantienei – už rūpestingai tvarkomą tėvelių sodybą. Už gražiai tvarkomą sodybą dėkota Sungailiškių kaimo gyventojui Jonui Abromui, o už pagarbą savo krašto ir Lietuvos istorijai bei patriotiškumą – Daliai ir Eugenijui Jonikams – jų kieme plazda istorinė Lietuvos vėliava.

Kiekvienas kaimas, bendruomenė turi ne tik savo tradicijas, bet ir žmones, kurie dosniai dalija savo širdies gerumą, ištiesia pagalbos ranką. O tai ypač aktualu šiais Bendruomenų metais. Galime pasidžiaugti, kad jau turime sporto aikštyną. Tai mūsų visų nuoširdaus darbo rezultatai. Ir šiandien noriu padėkoti žmonėms, kurie geranoriškai ir be atlygio prisidėjo ir prisideda prie šios erdvės tvarkymo: Mažonų seniūnijos seniūnui Jonui Samoškai. Bendruomenės nariams: Juozui Gaurylai ir Elfridui Gudjoniui, Valdui Rudžiui ir Atūrui Žalandauskui, Editai Pužauskaitei ir Jolantai Kiniulienei, Rimui Sarapinui ir Algimantui Jankauskui, Aurimui Kiniuliui. Kaimo gyventojams: Ernestui Jonikui, Aivarui Jonušaičiui ir Žydrūnui Bajorinui, Audriui Katauskui ir Sauliui Skladaičiui, Jonui Vasiliauskui, jaunimui - Karoliui Žalandauskui, Imantui Bajorinui, Arnui Vitkauskui. Ačiū jums visiems – dėkojo bendruomenės pirmininkė.

Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė svečiai. Jie linkėjo sveikatos, laimės, sėkmės ir susiklausymo visuose darbuose, nebijoti svajoti bei atkaklumo įgyvendinant visas svajones. Įteikė atsivežtas dovanas.

Šventės dalyvius džiugino bendruomenės moterų ansamblio dainuojamos dainos (vadovė Virginija Eičienė) ir skaitomi posmai apie tėviškę, draugystę ir meilę. Nuotaikingą koncertinę programą atliko Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro kapela (vadovė Birutė Jasaitienė). Vaikučiai galėjo dūkti ant batuto, pasivaišinti saldumynais, pasipuošti linksmomis tatuiruotėmis.

Šventės dalyvius sūriu, gira bei kitais gardumynais vaišino Sungailiškių šeimininkėlės. Na, o vakaronėje visus linksmino šaunus muzikantas Albinas. Sukosi poros ir rateliai, skambėjo dainos.

Ačiū pagrindiniam mūsų šventės rėmėjui – Tauragės rajono savivaldybei.

Nuoširdžiai dėkojame nuolatiniams mūsų šventės rėmėjams: Vytautui ir Ritai Mockams, Kristinai ir Juozui Gauryliams, Virginijai Eičienei ir Birutei Bartušienei.

Ačiū Elfridui Gudjoniui, Valdui Rudžiui, Nijolei Paulikienei, Jolantai Kiniulienei, Astai Juknienei, Rasai Damulytei, Karolinai Vitkauskaitei, Karoliui Žalandauskui ir visiems padėjusiems ruošiantis šiai šventei.

Iki susitikimo kitais metais!

 

Sungailiškių kaimo bendruomenės informacija

Nuotraukos Remigijos Rudienės 

 

Galerija