STATOME TILTUS TARP KARTŲ
2016 m. rugsėjo 07 d.

Rugsėjo 2 d. Batakių bendruomenės ,,Aukaja“ aktyvas surengė vakaronę ,,Statome tiltus tarp kartų“.   

Šventėje dalyvavo visų kartų atstovai: nuo pačio mažiausio žmogučio iki garbingo amžiaus asmenų. Į šventę nepasididžiavo atvykti ir Batakių katalikų bei evangelikų bažnyčių klebonai Audrius ir Karolis. Jie išsakė gražius ir nuoširdžius palinkėjimus šventės dalyviams. 

Bendruomenės pirmininkė Rita Grinienė pakvietė į sceną nenuilstančią vadovę Ingą Žiaušienę su šauniomis dainininkėmis moksleivėmis – Kamile, Ugne, Karolina, Emilija ir jau mokyklą baigusiomis  merginomis - Regina, Rimgaile, Ema, Kotryna, Viktorija.  Jų atliekami kūriniai virpino kiekvieno dalyvio širdį. 

Po koncerto garbingo amžiaus sulaukusi, buvusi mokytoja Stasė Vilienė skaitė savo kūrybos eiles. Taip pat ji mokė mus ir senovinių šokių. Ypač visiems patiko nuotaikingas ,, Padispanas“.

Kultūros namų interjerą puošė tautodailininkės Onos Paulauskienės naujausi medžio drožiniai ir jaunos menininkės Justės Macaitytės nuostabaus grožio, siuvinėti kryželiu, paveikslai. Abi auksarankės apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

Visą vakarą šventės dalyvius linksmino muzikantas Vidas iš Tauragės. Susirinkusieji vaišinosi savo gamintomis vaišėmis. Buvo ir karštos košės, kugelio, ,,Piemenėlio užkepėlės“. Netrūko saldumynų ir vaisių, bei Sigitos giros. Visi linksmi ir patenkinti šoko, dainavo iki vidurnakčio. Nutarė susitikti ir kitą kartą, nes įvairių kartų žmones vienijančių renginių, tokių, kaip ir ši vakaronė, bendruomenei labai reikia.

 

Batakių bendruomenės ,, Aukaja“ aktyvo narė Birutė Stankienė.

Nuotraukos B. Stankienės 

Galerija