„SPARNUOTU ŽODŽIU“
2016 m. lapkričio 07 d.

Jau tradicija tapo kiekvieną rudenį sutikti su poezijos posmeliu. Penkti metai, kai lyrinio žodžio mylėtojai susitinka kartu praleisti vakaro. Taip ir šiemet, spalio 21 -osios vakarą, susirinkome Pilaitės bendruomenės namuose. Savo eiles skaitė Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ poetai.

Svečiuose buvo klubo prezidentas Eugenijus Šaltis, nariai: Bronislava Žilienė, Iveta Skurvidienė, Remigijus Žukauskas, Vida Mikalauskienė, Marytė Maškauskienė, Jonas Jakštaitis, Jadvyga Margevičienė, Sigitas Kancevyčius. Vakaras buvo puikus. Vyriškai auditorijai patiko – vyriškas, šmaikštus žodis, o moteriškajai -  lyriškas, romantiškas. Visi liko sužavėti, pabėgę bent akimirkai nuo kasdienybės. Vakarą puošė moksleivių ,Virginijos ir Augustės dainuojamos dainos. Įpusėjus šventei klausytojai įsidrąsino ir tyliai padėjo kartu dainuoti. Buvo tikrai labai šilta, gera. Šis renginys buvo organizuotas Pilaitės bendruomenės centro pirmininkės Ingridos Vorobjevienės, Dapkiškių kultūros namų renginių organizatorės, kuri vedė šį renginį, Laimos Cancingerienės ir Tauragės rajono B.Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Dapkiškių filialo vyr. bibliotekininkės Livijos Šimkės.

Klubo prezidentui buvo įteikta žvakė su Pilaitės bendruomenės centro ženklu, o visiems dalyviams po rožės žiedą. Vakarą baigėme aptardami patirtus įspūdžius su svečiais prie arbatos puodelio.

 

Bibliotekininkė Livija Šimkė

Nuotraukos Livijos Šimkės 

Galerija