KVIETIMAS
2016 m. lapkričio 14 d.
D Ė M E S I O!
 

VVG valdybos nariai kviečiami į posėdį, kuris vyks lapkričio 16 d. 15 val. Kudirkos g. 9, Tauragė

 

DARBOTVARKĖ:


1. Patvirtintos Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos apžvalga, pakeitimų patvirtinimas.

2. Vietos projektų pagrindiniai administravimo aspektai.

3. Kita veiklos informacija.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif